سرند با حرکت خطی

catalog.orderby
catalog.pagesize catalog.pagesize.perpage

سرند حرکت خطی

سرندهای با حرکت خطی تفاوتهایی با سرندهای با حرکت آزاد دورانی دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
الدعوة لتسعير
Filters
Sort
display