فیدر با حرکت رفت و برگشتی (شاطونی)

فیدر رفت و برگشتی

این فیدرها برای کنترل دقیق و بهتر بازدهی به کار میرود حداکثر سنگدانه تا 70 درصد دهانه می تواند باشد.

catalog.orderby
catalog.pagesize catalog.pagesize.perpage

فیدر شاطونی

الدعوة لتسعير
Filters
Sort
display