بخش دوم – کارخانه بتن آسفالت

مقاله

بخش دوم – کارخانه بتن آسفالت

ابزار تشخیص دما

دمای شن و ماسه بوسیله دماسنج یا یک ترموکوبل متصل شده به آذر سنج اندازه گیری شود . pyrometers بسیار سریع

نسبت به تغییرات واکنش نشان می دهد و معمولا ترجیح داده می شود . دستگاه اندازه گیری حرارت شن و ماسه باید در درایر تخلیه شده و تماما در مقابل دید اپراتور سوزاننده نصب شود . این وسیله  یکی از مهمترین تجهیزات لوازم  کنترلی است و باید مطمئا و ازابزار دقیق باشد.

گرمای بیش از حد شن و ماسه  میتواند به آسفالت در ظول میکس شدن آسیب برساند. تحت حرارت شن و ماسه ایجاد شده به سختی با آسفالت پوشش داده می شود وبه سختی در محل قرار می گیرد.

 

جمع آوری گرد و غبار

جمع کننده گرد و غبار تصویر 3-4 در مجاورت و بصورت پیوسته با درایر عمل می کند و نیازمند اثر گذاری روی تجهیزات عملیات می باشد . جمع کننده  گرد وغبار آزار دهنده که ممکن است از هوای اگزوز  درایر باشد از بین می برد قوانینی برای سیستم های جمع آوری گرد و غبار ساخته شده تا گرد و غبار جمع شده را به داخل باز گرداند تا شن و ماسه گرم پدیدار شده ازدرایر و بوسیله نقاله گرم برداشته شود . اگر گرد و غبار برای استفاده در بتن آسفالت میکس شده نا مناسب باشد ممکن است از مجموعه حذف شود و به هدر برود .

فن های غبار جمع کن  مجهز به پیش نویس است که به تساوی شعله و گاز های داغ را

از میان درایر یا خشک کن عبور می دهد . ذرات گرد و غبار از درایر و دیگر بخش های تاسیسات انجام شده در پیش نویس حاضر که داخل گرد و غبارجمع کن را در حاشیه فوقانی و بصورت عمودی حرکت می دهد .  ذرات سنگین تر گرد و غبار درجریان هوا بوسیله ی نیروی گریز از  مرکز جدا می شوند و به درون پوسته غبار جمع کن رفته و به سمت پایین سقوط می کنند و ذرات ریزتر احتمالا بصورت معلق باقی می مانند و از خروجی دودکش به همراه هوا خارج می شوند .

سیستم شستشوی مرطوب ممکن است به سیستم بارگیر افزوده شود تا مقدار غبار خوب به همراه هوا خارج از انبار اگزوز کاهش یابد . چندین نوع سیسنم  مرطوب کنننده وجود دارد اما آنها معمولا شامل یک برج کوتاه ، با یا بدون تیغه هستند . اگزوز از داخل برج غبار جمع کن در پایین به طرف بالا  عبور می دهد و از میان آن یک سری آب اسپری می شود تا غبار را حذف کند . با استفاده از سیستم شستشوی مرطوب معمولا ملزومات  فن 10 تا 15 در صد افزایش پیدا می کند چون فشار در برج از بین میرود .

Copyright © 2015 www.Ascomix.com. All rights reserved.