محصولات

ماسه شوی حلزونی

ماسه شوی حلزونی

جهت جدا کردن شن و ماسه از گل ولای تا حد اکثر سایز دانه های 30 سانتیمتری کاربرد دارد

Copyright © 2015 www.Ascomix.com. All rights reserved.