جستجو
تماس برای قیمت
Share

سرند با حرکت دورانی( سرند شیب دار)

یک شفت با دو عدد برینگ و در برخی با 4 عدد برینگ به همراه دو عدد لنگر و یا سنگ بودن شفت و یا ترکیبی از هر دو یک حرکت لرزشی آزادانه را تولید می کند که ساده ترین نوع حرکت لرزشی است که به آن حرکت لرزشی دورانی یا حرکت لرزشی آزاد گفته می شود. در این نوع سرند مایل بودن توری اجتناب ناپذیر است. زاویه توری با افق بین 15 الی 25 درجه انتخاب می شود.

این مکانیزم برای جداسازی دانه های 1 الی 150 میلی متر کاربرد دارد.

فیلترها
Sort
display