Search
Call for pricing
Share

فیدر لاستیکی

فیدرهای لاستیکی یا تسمه ای معمولا در زیر مخازن ذخیره مواد استفاده می شوند و به عنوان فیدرهای سرد در کارخانجات آسفالت بکار برده می شوند و اندازه سنگدانه های بنیادی از 30 درصد دهانه تجاوز نماید

Filters
Sort
display