المعدات بالماء

catalog.orderby
catalog.pagesize catalog.pagesize.perpage

ماسه شوی حلزونی

در ماسه شوی حلزونی مواد به همراه آب به داخل حوضچه ماسه شوی می ریزد و توسط حلزونی به سمت دریچه خروجی هدایت شده و آب مصرفی به بیرون هدایت می شود.
الدعوة لتسعير

شن شوی دورانی

الدعوة لتسعير

فیلتر آبی

الدعوة لتسعير

عجلة دلو

الدعوة لتسعير
Filters
Sort
display